Có 1 kết quả:

tất hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi bằng hai đầu gối, tức là bò.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0