Có 1 kết quả:

hoa kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cờ hoa, tức cờ của nước Mĩ, có nhiều ngôi sao, trông như những bông hoa. Cũng là tên gọi nước Mĩ.