Có 1 kết quả:

hoa chúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại nến đẹp đốt trong đám cưới.

Một số bài thơ có sử dụng