Có 1 kết quả:

diệp tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc lá — Trang giấy, trang sách — Lá bài ( dụng cụ đánh bạc ).