Có 1 kết quả:

xà hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bò sát đất mà đi, như loài rắn. Chỉ hành động sợ sệt.

Bình luận 0