Có 1 kết quả:

hành hunh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm điều ác, điều xấu — Nay hiểu là dùng sức mạnh đánh đập người khác.

Bình luận 0