Có 1 kết quả:

hành động

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm, ra tay. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vụ yếu tức thì hành động, như vi lệnh giả trảm” 務要即時行動, 如違令者斬 (Đệ ngũ thập hồi) Việc phải làm ngay, ai trái lệnh sẽ chém đầu.
2. Hành vi, cử động. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Ư thị nhưng cựu tọa hạ, tra khán tha môn đích hành động” 於是仍舊坐下, 查看他們的行動 (Đệ thập lục hồi).
3. Hơi một tí là, động một cái là. ◇Kim Bình Mai 金瓶梅: “Đại An đạo: Na nhạc tẩu tử, hành động chỉ nã Ngũ nương hách ngã” 玳安道: 那樂嫂子, 行動只拿五娘諕我 (Đệ nhị tam hồi) Đại An nói: Này chị dâu, việc gì chị cứ động một tí là đem Ngũ nương ra dọa tôi vậy?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cử chỉ trong lúc làm việc — Làm việc theo sự sắp đặt trước.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0