Có 1 kết quả:

hành lang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối đi có mái che, thông từ phòng này sang phòng khác, nhà này sang nhà khác.

Bình luận 0