Có 1 kết quả:

biển tiểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhỏ hẹp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ hẹp.