Có 1 kết quả:

tây hành kỉ lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách của Lí Văn Phước, danh sĩ đời Nguyễn, làm nhân khi ông theo phái bộ ngoại giao tới các nươc gần nước ta về phía Tây.

Bình luận 0