Có 1 kết quả:

bối tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật quý báu. Cũng như Bảo bối.