Có 1 kết quả:

bại bắc

1/1

bại bắc

giản thể

Từ điển phổ thông

chịu thua, bị thua, thua trận