Có 1 kết quả:

biếm trị

1/1

biếm trị

giản thể

Từ điển phổ thông

1. mất giá, sụt giá
2. phá giá