Có 1 kết quả:

cung hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chính mình ra tay làm.

Bình luận 0