Có 1 kết quả:

nghịch hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ngược lại. Làm trái đi — Đi ngược chiều.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0