Có 1 kết quả:

tốc hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi mau, chạy mau.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0