Có 1 kết quả:

tư cơ

1/1

tư cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cuốc lớn