Có 1 kết quả:

kê tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trứng gà — Con gà con.

Một số bài thơ có sử dụng