Có 1 kết quả:

điện tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt cực nhỏ mang điện ( electron ).