Có 1 kết quả:

phi hành đoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người lo về việc bay của một chiếc phi cơ.

Bình luận 0