Có 1 kết quả:

phi hành gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lái máy bay — Người lo một nhiệm vụ gì trong một chuyến bay.

Bình luận 0