Có 1 kết quả:

nhiêu ích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có, thừa thãi tiền bạc.

Một số bài thơ có sử dụng