Có 1 kết quả:

vấn
Âm Nôm: vấn
Unicode: U+74BA
Tổng nét: 20
Bộ: ngọc 玉 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: ノ丨一一丨フ一丨フ一フ一一丶フ一一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

vấn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vấn (đường nẻ nứt)