Có 1 kết quả:

tông
Âm Nôm: tông
Tổng nét: 23
Bộ: mã 馬 (+13 nét)
Nét bút: 一丨一一丨フ丶丶丶丶ノ丶丶丶丶丶フ丨ノ丶ノフ丶
Unicode: U+299B2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

tông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tông (bờm)