Có 1 kết quả:

đổi
Âm Nôm: đổi
Unicode: U+2AAFC
Tổng nét: 10
Bộ: tâm 心 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đổi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)