Có 1 kết quả:

bấc
Âm Nôm: bấc
Unicode: U+2B561
Tổng nét: 13
Bộ: vũ 雨 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bấc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)