Có 1 kết quả:

vùi
Âm Nôm: vùi
Tổng nét: 18
Bộ: thổ 土 (+15 nét)
Unicode: U+2BBB7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vùi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vùi lấp