Có 1 kết quả:

hằm
Âm Nôm: hằm
Unicode: U+2BEC8
Tổng nét: 16
Bộ: tâm 心 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hằm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hằm hằm, hằm hè