Có 1 kết quả:

bôi
Âm Nôm: bôi
Unicode: U+2BF57
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)