Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C263
Tổng nét: 18
Bộ: thuỷ 水 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dơ bẩn, dơ dáng, dơ mặt