Có 1 kết quả:

ngoái
Âm Nôm: ngoái
Unicode: U+2CA5F
Tổng nét: 16
Bộ: sước 辵 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngoái

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

năm ngoái