Có 1 kết quả:

trịch
Âm Nôm: trịch
Tổng nét: 12
Bộ: lý 里 (+5 nét)
Unicode: U+2CABC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trịch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nặng trịch