Có 1 kết quả:

Dān xiá dì mào

1/1

Dān xiá dì mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Danxia landform (red conglomerate and sandstone)