Có 1 kết quả:

ér bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín

1/1

Từ điển Trung-Anh

a son won't abandon his mother for being ugly, just as a dog won't abandon its owner for being poor (proverb)