Có 1 kết quả:

chéng běn

1/1

chéng běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(manufacturing, production etc) costs