Có 1 kết quả:

bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī ㄅㄧㄥˋ ㄌㄞˊ ㄖㄨˊ ㄕㄢ ㄉㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄑㄩˋ ㄖㄨˊ ㄔㄡ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sickness comes like a landslide, but goes slowly like spinning silk (idiom); expect to convalesce slowly