Có 1 kết quả:

樓臺 lâu đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà cao lớn, nhiều tầng. Chỉ nhà sang trọng quyền quý. Thơ Lê Thánh Tông có câu: » Ngày nắng rủ mây cung bắc hán. Đêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài «.

Một số bài thơ có sử dụng