Có 1 kết quả:

鋲 beng

1/1

beng

U+92F2, tổng 15 nét, bộ kim 金 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xà beng

Tự hình 1