Có 1 kết quả:

𩺱 nược

1/1

nược [nặc]

U+29EB1, tổng 21 nét, bộ ngư 魚 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá nược

Chữ gần giống 2