Có 1 kết quả:

𩺱 nược

1/1

nược [nặc]

U+29EB1, tổng 21 nét, bộ ngư 魚 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá nược