Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baat3

2 nét

6 nét

7 nét

𥐙

8 nét

10 nét

11 nét