Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baau2

8 nét

13 nét

17 nét