Tìm chữ theo âm Quảng Đông: fau2

4 nét

6 nét

7 nét

10 nét

𠳝

14 nét

𧶏