Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

8 nét

𨸏

9 nét

11 nét

12 nét

14 nét

𧌓

18 nét