Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kwaai4

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét