Tìm chữ theo âm Quảng Đông: niu6

7 nét

尿

11 nét

13 nét