Tìm chữ theo âm Quảng Đông: pat1

4 nét

5 nét

𤴓

13 nét

𢳂

15 nét