Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baai1

9 nét

12 nét

16 nét