Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baak1

5 nét

8 nét

10 nét