Tìm chữ theo âm Quảng Đông: bai1

11 nét

12 nét

18 nét