Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kwaa2

8 nét

13 nét

15 nét